Nhìn những mùa thu đi, Hạ Trắng, Mưa Hồng

Khanh Ly & Le Hung Phong
Chiều mưa Hà nội trong quán Nghệ sĩ của ca sĩ Sao Mai. Sẽ là một kỷ niệm đẹp khó quên trong tôi. Mong sẽ có ngày lại được ngồi đệm đàn cho giọng hát của cô. Cuộc đời có những khoảnh khắc thật đẹp.