Nhật ký của mẹ

Một tác phẩm được chuyển soạn và thể hiện bởi Nghệ sỹ Guitar Lê Hùng Phong.
Nhìn Vợ ầu ơ con thơ mà thương yêu thắt lòng. Cám ơn em đã cho anh yên tâm gửi gắm tổ ấm mỗi khi anh về mái nhà ấm êm.