Im lặng đêm Hà nội (ns Phú Quang)

Ca sỹ Hà Thương ft Hùng Phong guitar.
Mời các bạn thưởng thức !