Hướng dẫn sử dụng Guitar Pro 6 để tập Guitar

Đây là video hướng dẫn các bạn sử dụng GP6 để tập guitar
Chúc các bạn học tốt !
Enjoy !