Phong và Guitar

Cách tập Tremolo

Hướng dẫn kỹ thuật Tremolo cho các bạn mới bắt…

Biển cạn

Biển cạn – Kim Tuấn Lê Hùng Phong chuyển soạn…

Asturias – I. Albeniz – Tây Ban Nha

Biểu diễn: Lê Hùng Phong vs Trần Xuân Hòa Khi…

TOP
Cầu Giấy
Bách Khoa